Hyr din IT-utrustning

Häng med i utvecklingen

Allt fler företagare och verksamheter blir allt mer medveten om vikten av en stark likviditet. Vill du slippa binda kapital och anstränga din likviditet? Då kan det vara bättre att finansiera utrustning och lösningar externt istället för med egna likvida medel. Finansiering via Release används när man har behov av en viss typ av utrustning men inte nödvändigtvis behöver äga den.

Hyra är en finansieringsform som lämpar sig väl för utrust- ning där den tekniska utveckling går snabbt eller som där det är vanligt med uppgraderingar och tillägg som t ex IT, telefoni, kaffemaskiner eller print och kopieringsmaskiner. Hyra är i dag den vanligaste finansieringsformen då företag och verksamheter inte vill använda sin likviditet för finansierbara investeringar.

Under avtalstiden

 • Kan utrustningen enkelt uppgraderas eller utökas
 • Kan utrustningen bytas ut

Efter avtalstiden

 • Kan kunden återlämna utrustningen
 • Köpa utrustningen till marknadsvärde
 • Förlänga avtalet

Fördelar

 • Snabb och enkel finansiering
 • Enkelt att budgetera
 • Bra för cashflow/likviditet
 • Kontraktstiden kan spegla livslängden på ett optimalt sätt
 • 100 % avdragsgill
 • Enkelt att uppdatera till nya versioner utan att ny investering behöver göras

Intresseanmälan (endast företag/organisationer)